DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  upgrade is ...
   
  upgrade ความหมาย คือ ปรับปรุงระบบหรือแฟ้มข้อมูลให้ดีขึ้น ทันสมัยขึ้นหรือมีกำลังความสามารถมากขึ้น มีสมรรถนะสูงขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)