DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  utility program is ...
   
  utility program ความหมาย คือ โปรแกรมชนิดหนึ่ง ออกแบบมาเพื่อให้ปฏิบัติงานในระบบหรือในส่วนประกอบนอกระบบ เช่น เป็นโปรแกรมสำรองคลังข้อมูล สำรองดิสก์ และเป็นโปรแกรมแก้ไขแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)