DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  version is ...
   
  version ความหมาย คือ รุ่น หรือ เวอร์ชั่น จะถูกกำหนดโดยผู้พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อที่จะกำหนดให้ผู้ใช้ทราบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นใด ใหม่กว่ารุ่นก่อนอย่างไร หรือเพื่อบอกให้ทราบว่า รุ่น (version) ใหม่นี้มีกิจลักษณ์ใดบ้างที่พัฒนาขึ้นใหม่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)