DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  terminate is ...
   
  terminate ความหมาย คือ สิ้นสุด, หยุด, การหยุดกระบวนการอาจเป็นการหยุดลงโดยความผิดปกติ หรือหยุดลงตามปกติ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)