DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  American screw gauge คือ ...
   
  American screw gauge ความหมาย คือ ที่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่ใช้กับงานไม้และงานเครื่องจักรกลตามมาตราฐานอเมริกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)