DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  attachment plug คือ ...
   
  attachment plug ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) หัวเสียบสวิทซไฟฟ้า ตรงปลายมีโลหะสำหรับเสียบสองขา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)