DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  auricular ornament คือ ...
   
  auricular ornament ความหมาย คือ ลวดลายโค้งเหมือนรูปร่างของหูมนุษย์ ที่นิยมเช่นนี้ เพราะช่างทองชาวดัตช์ได้รับความดลบันดาลใจจากกายวิภาควิทยาเลยนำมาดัดแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้เป็นลวดลายตกแต่งประดับโดยช่างแกะสลัก และช่างทำเครื่องเรือน นิยมกันอยู่จนถึงปลายศตวรรษที่ 17
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)