DekGenius.com
Search :
คำศัพท์ฟิสิกส์ (Physics) - ความหมายของคำว่า   Capacitor คือ หมายถึง ...
   
  Capacitor ความหมาย คือ ตัวเก็บประจุ เป็นขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งที่แยกห่างออกจากกันเล็กน้อย สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ โดยมีแรงไฟฟ้า ตรึงประจุให้อยู่กับที่
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)