DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : นิวตัน
ภาษาอังกฤษ : N
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

สัญลักษณ์หน่วยของแรง �ดู newton

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  นิวเทชันมูฟเมนต์
นิโคติน
น้ำกระด้างชั่วคราว
น้ำมันดิน
น้ำอ่อน
บัพ
ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า
ปฏิกิริยาเนื้อผสม
ประโยคเปิด
ปัจจัยทางชีวภาพ, องค์ประกอบทางชีวภาพ, สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
ผลต่างระหว่างเซต
ผู้ส่ง
พลังน้ำ
พัลโมนารีเวน
พืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง
ฟังไจอิมเปอร์เฟกไต
ภาษาเชิงวัตถุ
มาตรระดับความสูง
ยานอวกาศ
ระบบนิเวศ
รัศมีอะตอม
ลักษณะด้อย
วงชีพของการพัฒนาระบบ
วิธีจัดหมู่
สภาพเสมือนไร้น้ำหนัก
สันคลื่น
สารสนเทศหรือข่าวสาร
สไตลัส
หลอดอาหาร
อวัยวะรับความรู้สึก