DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โคบาลามิน, วิตามินบี 12
ภาษาอังกฤษ : cobalamin
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ดู cyanocobalamin

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  โครงร่างแข็งภายนอก
โครงสร้างโมเลกุล
โครโมโซมที่เกิดขึ้นใหม่
โทรพิมพ์
โบรโมไทมอลบลู
โพรแลกทิน
โฟลเอ็ม, เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร
โมเลกุลอะตอมเดี่ยว
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
โฮมเพจ
ไซคลาเมต
ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช)
ไมโครเวฟ
ไอออนเชิงซ้อน
ไฮโพแนสตี
การประจุไฟ
กฏเอมพิริคัล
กระดาษโอซาลิด
กลุ่มดาว
การกระจาย
การตกตะกอน, น้ำฟ้า
การย่อยเชิงกล
การหมุนควง
การเรืองแสง
กึ่งช่วงควอร์ไทล์
ข้าวนาปรัง
ความชัน (ของเส้นตรง)
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
จำนวนนับ