DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โครงร่างแข็งภายนอก
ภาษาอังกฤษ : exoskeleton
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

โครงร่างแข็งที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกร่างกายของหอยและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)