DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โครงร่างแข็งภายใน
ภาษาอังกฤษ : endoskeleton
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

โครงกระดูกภายในร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการทรงตัว การเคลื่อนไหวและป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญด้วย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)