DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สารซักฟอก
ภาษาอังกฤษ : detergent
หมวดวิชา : เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง�สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)