กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
ภาษาอังกฤษ : law of conservation of mechanical energy
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

กฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กฎของแก๊ส
กฏการอนุรักษ์พลังงานกล
กรดนิโคตินิก
กรดอินโดลแอซีติก(ไอเอเอ)
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
กระบวนการ, กรรมวิธี
กระแสไฟฟ้า
กลีเซอรอล
กล้องสองตา
กัมมันตภาพรังสี
การกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน
การดูดซับ
การปฏิสนธิ
การล่าเหยื่อ
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบหมุน
การแข็งตัวของเลือด
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ข้อมูล
คลื่นดิน
ความดันไออิ่มตัว
ความเข้มข้น
คอร์เดต
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จุดไกล
ซีเมนส์
ดุลธรรมชาติ
ตารางสองทาง
ทังสเตน
น้ำมัน