DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กฏเอมพิริคัล
ภาษาอังกฤษ : empirical law
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

กฏที่ได้จากการวัด�การสังเกตหรือการทดลอง�โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กรดยูริก
กรดอ่อน
กรดไขมันอิ่มตัว
กระดาษพิมพ์เขียว
กระแสตรง (ดีซี)
กราฟเส้นเชิงเดียว
กลูคากอน
กล้ามเนื้อหูรูด
การกระจายแบบสมมาตร
การคุมกำเนิด
การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
การผสมพิจารณาสองลักษณะ
การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม
การหาปริพันธ์
การเติบโต
การแผ่รังสี, พลังงานการแผ่รังสี
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ข้าวกล้อง
คลื่นเหนือเสียง
ความถี่
ความเชื่อถือได้
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
จรวด
ชีพจร
ซูโครส
ตับอ่อน
ต่อมหมวกไตส่วนนอก
ทไวนิงสเตม
น้ำลาย