DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กรดแอสคอร์บิก
ภาษาอังกฤษ : ascorbic acid
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

วิตามิน C สูตรเคมีคือ C6H8O6 ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เหงือกบวม�เลือดออกตามไรฟัน ฟันไม่แข็งแรง กระดูกอ่อน และเส้นเลือดเปราะ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กรดไขมันอิ่มตัว
กรอบอ้างอิง
กระดาษโอซาลิด
กระบอกสูบ
กราฟกึ่งลอการิทึม
กลีบเลี้ยง, กลีบนอก
กล่องเสียง
กล้ามเนื้อเรียบ
การกระจายแบบสมมาตร
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
การต่อแบบอนุกรม
การปลูกพืชคลุมดิน
การวิเคราะห์
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
กำมะถันแอลฟา
ขั้วไฟฟ้าบวก
คลอโรพลาสต์
ความชื้นสัมบูรณ์
ความร้อนแฝง
ความแรงของกรด
คุณภาพวิเคราะห์
จีนัส, สกุล
ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี
ดาวเนปจูน
ตัวสะท้อน
ถ้วยยูรีกา
นัยน์ตา
บารอมิเตอร์แบบปรอท