DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กระจกตา
ภาษาอังกฤษ : cornea
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ส่วนหน้าของสเคลอรา �มีลักษณะโปร่งใสเพื่อให้แสงผ่านเข้าลูกตาได้ (ดู eye ball ประกอบ)

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กระดาษพิมพ์เขียว
กระบวนการสร้างอสุจิ
กระเพาะอาหาร
กราฟกึ่งลอการิทึม
กลศาสตร์ควอนตัม
กลูคากอน
กล้ามเนื้อยึดเลนส์
กาบใบ
การกล้ำทางความถี่
การชนในหนึ่งมิติ
การทดสอบค่าที่ขอบ
การพยากรณ์อากาศ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การหายใจ
การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์
การแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน
ก้านเกสรเพศเมีย
ข้อมูลสถิติ
คลื่นตามขวาง
ความดันไอ
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
คอร์กแคมเบียม
ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล
จุดยอดคู่
ซิเลีย
ดิวเทอเรียม
ตัวเลขฐานสิบ
ทราย
นิวเทชันมูฟเมนต์
ปฏิกิริยาคายความร้อน