DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กรดแอซีติก
ภาษาอังกฤษ : acetic acid
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร �เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กรดไขมัน
กรวย
กระดาษพิมพ์เขียว
กระบวนการเทคโนโลยี
กราฟ (ของความสัมพันธ์)
กลีบดอก
กลไกของปฏิกิริยา
กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์
การกระจายสัมพัทธ์
การคัดเลือกของมนุษย์
การต่อแบบขนาน
การปรับตัว
การวาวแสง
การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
การเคลื่อนที่วกกลับ
การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
กำมะถันรอมบิก
ขั้วไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์
ความชื้น
ความร้อนของปฏิกิริยา
ความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
คีย์ล็อกเกอร์
จำนวนเลขคณิต
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ดาวเทียมสื่อสาร
ตัวละลาย
ถ่านโค้ก
นักเขียนโปรแกรม
บารอมิเตอร์