DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ภาวะพึ่งพากัน
ภาษาอังกฤษ : mutualism
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

สภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากการดำรงชีวิตร่วมกัน ถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น ไลเคน ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและรา เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่
กฎการใช้และไม่ใช้
กฏเอมพิริคัล
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
กรดคาร์บอกซิลิก(กรดอินทรีย์)
กรดอินโดลแอซีติก(ไอเอเอ)
กรอบอ้างอิง
กระเพาะปัสสาวะ
กราเฟียนฟอลลิเคิล
กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว
กัตเตชัน
การขนส่ง, การพัดพา
การตกแบบเสรี
การปลูกพืชหมุนเวียน
การสลายพันธะ
การหักเห
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การแพ้ยา
ขยะทั่วไป
ข้าวนาสวน
ความกว้างบัส
ความพรุน
ความเร่งโน้มถ่วง
คิวทิน
จำนวนเต็ม
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ดาวเนปจูน
ตัวอย่าง
ทรงสี่หน้า
นิวตรอน