DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.)
ภาษาอังกฤษ : electromotive force [e.m.f.]
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดนั้น โดยทั่วไปแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่วงจรเปิด ใช้ตัวย่อว่า e.m.f. แทนด้วยสัญลักษณ์ E� มีหน่วยเป็นโวลต์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แรงเสียดทานสถิต
แร่
แสง
แอนติบอดี
แอมแปร์
แอลเคน
โกลบูลิน
โครอยด์
โทแพซ
โพรโทพลาสซึม
โมเมนต์ของแรง
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ใยแก้ว
ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (ดีดีที)
ไฟลัม
ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์
ไฮโพทาลามัส
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์