DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แกลแวนอมิเตอร์
ภาษาอังกฤษ : galvanometer
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้วัดกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณน้อย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)