DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แกรไฟต์
ภาษาอังกฤษ : graphite
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

ผลึกรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอนที่เกิดในธรรมชาติ โครงสร้างมีลักษณะเป็นแผ่น ๆ ซ้อนกัน นำไฟฟ้าได้ดีในทิศทางที่ขนานกับชั้นของผลึก มีจุดหลอมเหลว 3730

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)