DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ธรณีวิทยา
ภาษาอังกฤษ : geology
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยส่วนประกอบ โครงสร้าง ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของโลก

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)