DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ธรณีสัณฐาน
ภาษาอังกฤษ : landform
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

แบบรูปของเปลือกโลกที่มีลักษณะรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน �เช่น เป็นภูเขาที่ราบ ที่ลุ่ม เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)