DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สารเรืองแสง
ภาษาอังกฤษ : phosphor
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

สารที่ทำให้เกิดการเรืองแสงหรือการวาวแสง ใช้ฉาบบนหลอดไฟฟ้าวาวแสง หลอดภาพโทรทัศน์ หรือใช้ทำเป็นพรายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกา �เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)