DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  น่าเคารพนับถือ คือ ...
น่าเคารพนับถือ [V] ความหมาย คือ be respectable,สมควรจะให้ความเคารพ,,,
ตัวอย่าง :: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)