DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้สืบข่าว คือ ...
ผู้สืบข่าว [N] ความหมาย คือ news sleuth,ผู้ที่เสาะแสวงหารายละเอียดของข่าวเพื่อนำมาเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ,,คนสืบข่าว,
ตัวอย่าง :: ตำรวจเกรงว่าผู้สืบข่าวจะทำให้คดีบิดเบือน
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)