DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  นักปฏิรูป คือ ...
นักปฏิรูป [N] ความหมาย คือ reformer,,,,
ตัวอย่าง :: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)