DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  levee คือ ...
   
  levee ความหมาย คือ คันกั้นน้ำขนาดเล็ก : คันดินขนาดเล็กที่สร้างยาวไปตามแนวตลิ่งของแม่น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ จากแม่น้ำไหลบ่าท่วมพื้นที่ใกล้เคียง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)