DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  LAN is ...
   
  LAN ความหมาย คือ เป็นคำย่อของคำว่า Local Area Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะกลุ่ม เช่น การต่อเชื่อมโยงกันในกลุ่มไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน หรือในห้องเดียวกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)