DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Logo is ...
   
  Logo ความหมาย คือ โลโก้ ภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง มักใช้ในการสอนโปรแกรมให้แก่เด็กๆ พัฒนาเมื่อ ปี พ.ศ. 2511 โดย Seymour Papert แห่ง MIT กิจลักษณ์ที่สำคัญของ Logo คือรูปเต่า (turtle graphics) รูปเต่า (turtle graphics) สามารถทำให้นักเขียนโปรแกรม(เด็กๆ) วาดรูปได้โดยบอกให้เต่าบนจอภาพ เดินไปข้างหน้า ข้างขวา ข้างซ้าย เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)