DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  magnetic-ink character recognition is ...
   
  magnetic-ink character recognition ความหมาย คือ มักใช้คำย่อว่า MICR (อ่านว่า ไมเคอร์) เป็นแบบการจำตัวอักษรแบบหนึ่ง ใช้วิธีการจำรูปร่างของตัวอักษรได้ด้วยการวัดประจุแม่เหล็กไฟฟ้าในหมึกของตัวอักษร ได้แปลออกมาเป็นรูปร่างตัวอักษรนั้นๆ จำนวนตัวเลขที่พิมพ์ไว้ที่บรรทัดล่างสุดของเช็คธนาคาร มักจะพิมพ์ด้วยหมึกที่มีสารแม่เหล็ก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)