DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  mailbox is ...
   
  mailbox ความหมาย คือ ตู้ไปรษณีย์ พื้นที่ในแผ่นดิสก์ ซึ่งกำหนดไว้ให้ผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารใช้สำหรับรับข่าวสารอีเล็กทรอนิกเมล์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)