DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  macro is ...
   
  macro ความหมาย คือ ในโปรแกรมปฏิบัติการ เป็นกิจลักษณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยการกดแป้นคีเป็นชุดและบันทึกคำสั่งซึ่งเก็บรักษา (save) ไว้ภายใต้รหัสความย่อ (short key code) เมื่อผู้ใช้กดแป้นรหัสไขความย่อ โปรแกรมจะนำคำสั่ง แมคโครออกมา ผู้ใช้สร้างคำสั่งแมคโครขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาในการกดแป้นซ้ำๆ บ่อยๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)