DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  laptop computer is ...
   
  laptop computer ความหมาย คือ คอมพิวเตอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้แบบหนึ่ง มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้วางบนตักและทำงานได้ในขณะเดินทาง เช่น นั่งอยู่บนรถโดยสาร บนเครื่องบิน เป็นต้น จึงเรียกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดวางบนตัก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)