DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  near-letter-quality is ...
   
  near-letter-quality ความหมาย คือ มักใช้คำย่อว่า NLQ เป็นวิธีการพิมพ์อย่างหนึ่ง ซึ่งใช้เครื่องพิมพ์ชนิด dot-matrix ชนิดคุณภาพสูง ตัวอักษรที่ปรากฏบนกระดาษค่อนข้างคมชัดกว่าตัวอักษร ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ dot-matrix ธรรมดา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)