DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  accelerating pump connecter link คือ ...
   
  accelerating pump connecter link ความหมาย คือ ก้านคันเร่งปั๊มตัวใน (ก้านนี้อยู่ต่อกับคันเร่งเปิดลิ้น ของตัวคาบูเรเตอร์ทำหน้าที่ปั๊มเร่งส่งเชื้อเพลิงผสม โดยอาศัยแรงส่งจากก้านคันเร่งต้นทางต่อจากแป้นเหยียบ)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)