DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  accelerating pump คือ ...
   
  accelerating pump ความหมาย คือ (เครื่องรถยนต์) ปั๊มพ์เร่งน้ำมัน, เป็นปั๊มพ์แบบกระบอกสูบเล็ก ๆ ซึ่งติดต่อกับกระปุกคารบิวเรเท่อะ ทำหน้าที่เพิ่มน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์ถูกเร่งให้เร็วขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)