DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  accelerating jet คือ ...
   
  accelerating jet ความหมาย คือ (เครื่องรถยนต์) นมหนูในกระปุก คารบิวเรเท่อะ ซึ่งทำหน้าที่ ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศที่ผ่านเข้าไปภายในกระปุกนี้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)