DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสูดลมหายใจ
ภาษาอังกฤษ : breathing
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การสูดอากาศเข้าไปในปอดและปล่อยอากาศออกจากปอด เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการหายใจในสัตว์ชั้นสูง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การหล่อแบบ
การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)
การเคลื่อนที่ของไอออน
การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
การเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ
การแข็งตัวของเลือด
การได้รับประโยชน์ร่วมกัน
กำลังสองสมบูรณ์
ของเหลว
ข้อมูลอนุกรมเวลา
ครึ่งปฏิกิริยา
ควอนตัม
ความดันไออิ่มตัว
ความร้อนแฝงของการกลั่นตัว
ความเร่ง
คอโรนา
ค่าคงที่สมดุล
จุดกำเนิด
ช่องเสียบขยาย
ดรรชนีหักเห
ตรีโกณมิติ
ตารางความถี่
ทริปโตเฟน
นิวคลีไอ
บัส
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ผู้ผลิต
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง