DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โกลเมอรูลัส
ภาษาอังกฤษ : glomerulus
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กลุ่มหลอดเลือดฝอยอยู่ในโพรงของโบว์แมนส์แคปซูล ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)