DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แต่งเติม คือ ...
แต่งเติม [V] ความหมาย คือ augment,ประดับหรือปรุงจัดเพิ่มเติมให้ดีให้สวยกว่าเดิม,,เติมแต่ง, ตกแต่ง,
ตัวอย่าง :: สองพี่น้องช่วยกันแต่งเติมสีสันและอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้กับต้นคริสต์มาส
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)