DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แบบพิมพ์เขียว คือ ...
แบบพิมพ์เขียว [N] ความหมาย คือ blue print,แปลนสร้างโดยการฉายแสงผ่านต้นฉบับที่เป็นกระดาษบางๆ ลงบนกระดาษที่เคลือบสารเคมีซึ่งไวต่อแสง ให้ปรากฏเป็นลวดลายสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินหรือลวดลายสีน้ำเงินบนพื้นขาว,,พิมพ์เขียว, แบบแปลน,
ตัวอย่าง :: บริษัทที่ญี่ปุ่นส่งแบบพิมพ์เขียวมาถึงมือผู้ผลิตชิ้นส่วนในเมืองไทยแล้ว
มีหน่วยเป็น :: แผ่น
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)