DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ทุกราย คือ ...
ทุกราย [N] ความหมาย คือ everyone,,,,บางราย
ตัวอย่าง :: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)