DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถกผ้า คือ ...
ถกผ้า [V] ความหมาย คือ roll up (clothing),ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า,,,
ตัวอย่าง :: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)