DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความอบอุ่น คือ ...
ความอบอุ่น [N] ความหมาย คือ warmth,ความอุ่นสบายของอากาศ,,,
ตัวอย่าง :: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)