DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  aquatid weed คือ ...
   
  aquatid weed ความหมาย คือ วัชพืชน้ำ : วัชพืชที่อยู่ในแหล่งน้ำ ตามบ่อ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ เช่น ผักตบชวา สาหร่าย ฯลฯ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)