DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แรงดันราก
ภาษาอังกฤษ : root pressure
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

แรงดันในรากพืชที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ลำต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แรงปฏิกิริยา
แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.)
แรดิเคิล
แสง
แอนติเจน
แอลคาลอยด์
แอสโตรแลบ
โครงผลึกร่างตาข่าย
โซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม
โปรแกรมค้นหา
โฟโตมิเตอร์
โรคฮีโมฟีเลีย
โอโอไซต์ระยะที่สอง
ไซเลมไฟเบอร์
ไบโอทิน, วิตามินบี 7
ไวรัส
ไฮเดรตไอออน
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์