DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แรงดล
ภาษาอังกฤษ : impulsive force
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น แรงตอกตะปู แรงรถชนกัน ขนาดของแรงดลวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แรงตึงผิว, ความตึงผิว
แรงสู่ศูนย์กลาง
แรงโน้มถ่วง
แว่นขยาย
แอนติลอการิทึม
แอลกอฮอล์
แอสเพอจิลลัสฟลาวัส
โครงผลึก, แลตทิซ
โซนาร์
โปรแกรมขับอุปกรณ์
โฟเวีย
โรคฮีโมฟีเลีย
โอโอไซต์
ไซเลมพาเรงคิมา
ไบออส
ไลโซโซม
ไฮเดรต, น้ำผลึก
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์