DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แรงคู่ควบ
ภาษาอังกฤษ : couple
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน แนวแรงทั้งสองขนานกัน แต่มีทิศทางตรงข้าม
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  แรงดึงจากการคายน้ำ
แรงลัพธ์
แรงแวนเดอร์วาลส์
แวคิวโอล
แอนติบอดี
แอมโมเนีย
แอลไคน์
โครงงานเทคโนโลยี
โซดาแอช
โปรเทียม
โฟลเอ็ม, เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร
โรคอีไตอีไต
โอโอโกเนียม
ไซยาโนโคบาลามิน, วิตามินบี 12
ไบต์
ไลโคโพเดียม
ไฮฟา
การประจุไฟ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กระบวนการเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การทำนาดำ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความร้อนของปฏิกิริยา
คอร์ปัสแอลบิแคนส์